Deze lepel heeft op het uiteinde een klokje, waarop het tijdstip van de geboorte gegraveerd kan worden. Daarnaast kunnen het gewicht en de lengte in de wagons gegraveerd worden.