Deze lepel heeft op het uiteinde een klokje, waarop het tijdstip van de geboorte gegraveerd kan worden.